Podmínky užívání objektu

Všeobecné podmínky užívání objektu

- Příjezd do objektu vždy po domluvě se správcem, 

- Opuštění objektu v den odjezdu do 10:00 hod.

- V prostorách interiéru je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo krb a kamna

- Za veškeré vzniklé škody na majetku během pobytu způsobené hosty odpovídá host dle                platných předpisů, chovejte se prosím k objektu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

- Prosíme o dodržování nočního klidu ve standardním čase tj. 22:00 - 6:00

- Úschovna kol a jiných předmětů...doplnit

- Prosíme hosty, aby se chovali s ohledem k ostatním lidem a ubytovaným v rekreačních                    zařízeních v okolí přehrady a brali zřetel na zdejší krajinu a přírodu 

- V případě, že s sebou hodláte vzít domácího mazlíčka, oznamte nám to děkujemePojistka a způsobené úrazy:


Doporučujeme nájemníkům se před pobytem pojistit.

Během pobytu musí brát nájemníci na vědomí, že využívají objekt na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za jakákoliv zranění, poškození majetku, odcizení majetku jak objektu, tak řádně nezajištěného majetku nájemníků, nebo škodám způsobených na zdraví a majetku třetím osobám. Stejně tak škody způsobené přírodními živly, nebo katastrofami.


Úklid a přebrání chaty po skončení pobytu

Po skončení pobytu v den odjezdu hosté umyjí používané nádobí, zametou podlahu a rozdělí odpad do plastových pytlů.